#root – install ruby
apt-get update
apt-get install curl gpgv2
#user
curl -sSL https://rvm.io/mpapis.asc | gpg --import -
\curl -L https://get.rvm.io | sudo bash -s stable --ruby

rvm get stable --autolibs=enable
rvm install ruby

#La version de ruby dependerá de cual sea estable en el momento de la instalación agegar “source /usr/local/rvm/scripts/rvm” al archivo .bashrc
rvm --default use ruby-2.4.0
#root – Se agrega nodejs para no agregar la gema ‘therubyracer’ en los proyectos
apt-get install nodejs
#user – chequear el administrador de gemas
gem -v
gem update --system
rvm gemset list
gem install bundler nokogiri

#user – install Rails – se define la version de rails que se usara
rvm use ruby-2.4.0@rails5.0 --create
#instalar la versión mas reciente
gem install rails
#config
echo "source ~/.rvm/scripts/rvm" >> source ~/.bashrc

Anuncios